DỊCH VỤ TÊN MIỀN GIÁ RẺ

Đăng ký tên miền ngay hôm nay để xây dựng thương hiệu của bạn trên Internet
ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN
WWW.

GIỎ HÀNG

Chưa có tên miền nào trong giỏ hàng, hãy nhập tên miền bạn muốn đăng ký!
Bảng giá tên miền Việt Nam
Đuôi Chi phí năm đầu Chi phí gia hạn
vn 704,000 ₫ 427,000 ₫
com.vn 604,000 ₫ 327,000 ₫
org.vn 424,000 ₫ 227,000 ₫
edu.vn 424,000 ₫ 227,000 ₫
net.vn 604,000 ₫ 327,000 ₫
name.vn 71,000 ₫ 37,000 ₫
idn.vn 41,000 ₫ 41,000 ₫
ac.vn 424,000 ₫ 178,000 ₫
dongnai.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
dongthap.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
gialai.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
gov.vn 424,000 ₫ 227,000 ₫
hagiang.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
haiduong.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
haiphong.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
hanam.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
hanoi.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
hatay.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
hatinh.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
haugiang.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
health.vn 424,000 ₫ 227,000 ₫
hoabinh.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
hungyen.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
info.vn 424,000 ₫ 227,000 ₫
int.vn 424,000 ₫ 227,000 ₫
khanhhoa.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
kiengiang.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
kontum.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
laichau.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
lamdong.vn 572,000 ₫ 260,000 ₫
langson.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
laocai.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
longan.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
namdinh.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
nghean.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
ninhbinh.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
quangnam.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
quangngai.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
quangninh.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
quangtri.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
soctrang.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
sonla.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
tayninh.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
thaibinh.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
thainguyen.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
thanhhoa.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
thanhphohochiminh.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
thuathienhue.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
tiengiang.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
travinh.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
tuyenquang.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
vinhlong.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
vinhphuc.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
yenbai.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
phuyen.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
pro.vn 424,000 ₫ 227,000 ₫
quangbinh.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
bentre.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
binhdinh.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
binhduong.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
binhphuoc.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
binhthuan.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
biz.vn 576,000 ₫ 327,000 ₫
camau.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
cantho.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
caobang.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
phutho.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
ninhthuan.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
daklak.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
daknong.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
danang.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
dienbien.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
angiang.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
bacgiang.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
backan.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
baclieu.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
bacninh.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
baria-vungtau.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
Bảng giá tên miền quốc tế
Đuôi Chi phí năm đầu Chi phí gia hạn
com 208,000 ₫ 239,800 ₫
site 782,000 ₫ 849,200 ₫
online 797,000 ₫ 887,700 ₫
tech 79,000 ₫ 1,001,000 ₫
store 29,000 ₫ 1,142,900 ₫
fun 29,000 ₫ 570,900 ₫
net 247,000 ₫ 282,700 ₫
org 261,000 ₫ 298,100 ₫
info 287,000 ₫ 326,700 ₫
xyz 229,000 ₫ 264,000 ₫
asia 321,000 ₫ 364,100 ₫
xxx 2,399,000 ₫ 2,638,900 ₫
co 712,000 ₫ 783,200 ₫
top 255,000 ₫ 291,500 ₫
us 215,000 ₫ 247,500 ₫
in 387,000 ₫ 425,700 ₫
biz 312,000 ₫ 354,200 ₫
mobi 395,000 ₫ 434,500 ₫
tv 715,000 ₫ 797,500 ₫
co.in 193,000 ₫ 212,300 ₫
net.in 193,000 ₫ 212,300 ₫
org.in 193,000 ₫ 212,300 ₫
com.co 712,000 ₫ 783,200 ₫
me 612,000 ₫ 684,200 ₫
firm.in 193,000 ₫ 212,300 ₫
eu 237,000 ₫ 260,700 ₫
cc 686,000 ₫ 754,600 ₫
tel 289,000 ₫ 317,900 ₫
name 182,000 ₫ 211,200 ₫
gen.in 193,000 ₫ 212,300 ₫
ind.in 193,000 ₫ 212,300 ₫
tw 843,000 ₫ 927,300 ₫
computer 690,000 ₫ 781,000 ₫
land 622,000 ₫ 684,200 ₫
company 411,000 ₫ 452,100 ₫
academy 690,000 ₫ 781,000 ₫
gift 421,000 ₫ 463,100 ₫
website 29,000 ₫ 423,500 ₫
marketing 869,000 ₫ 966,900 ₫
media 603,000 ₫ 674,300 ₫
zone 638,000 ₫ 712,800 ₫
ws 485,000 ₫ 533,500 ₫
shop 772,000 ₫ 860,200 ₫
blog 584,545 ₫ 653,000 ₫
club 409,000 ₫ 460,900 ₫
icu 209,000 ₫ 240,900 ₫
design 1,139,000 ₫ 1,263,900 ₫
art 349,000 ₫ 394,900 ₫
cloud 609,000 ₫ 680,900 ₫
life 689,000 ₫ 768,900 ₫
dev 399,000 ₫ 449,900 ₫
page 359,000 ₫ 405,900 ₫
space 29,000 ₫ 434,500 ₫
ru 114,000 ₫ 136,400 ₫
app 489,000 ₫ 548,900 ₫
love 549,000 ₫ 614,900 ₫
work 239,000 ₫ 262,900 ₫
live 539,000 ₫ 603,900 ₫
bar 1,619,000 ₫ 1,791,900 ₫
uk 186,000 ₫ 215,600 ₫
ca 332,000 ₫ 376,200 ₫
vip 357,000 ₫ 403,700 ₫
pro 360,000 ₫ 407,000 ₫
la 772,000 ₫ 860,200 ₫
host 109,000 ₫ 2,200,000 ₫
press 109,000 ₫ 1,397,000 ₫
group 1,000,000 ₫ 1,100,000 ₫
Bạn cần hỗ trợ, chat ngay?