Hướng dẫn thêm thành viên vào website tại Web2s.vn

Hướng dẫn thêm thành viên vào website tại Web2s.vn

10/11/2019

Hướng dẫn thêm thành viên vào website tại Web2s.vn

Thêm thành viên vào Website là cách bạn cho phép một hoặc nhiều tài khoản thành viên khác đăng nhập vào trang quản trị của website để thực hiện một số công việc như: đăng sản phẩm, cập nhật thông tin,...)

Hướng dẫn thêm thành viên mới vào website

Bước 1: Bạn đăng nhập vào trang quản trị Website Demo, tiếp đó bạn chọn mục Thành Viên và bấm vào tất cả thành viên

them thanh vienthem thanh vien

Bước 2: Bạn bấm vào ô Thêm thành viên mới

Tại đây bạn nhập tất cả thông tin về thành viên mới

- Tên người dùng: Đây là ô bắt buộc bạn phải nhập. Tên người dùng là tên đăng nhập bạn tự tạo để về sau bạn dùng tên này để vào trang. Ví dụ: tranvanvinh1997

- Email: Đây cũng là 1 ô bắt buộc bạn phải nhập, chúng tôi khuyên bạn nên nhập Email hiện tại bạn đang sử dụng, để sau này nếu bạn có quên mật khẩu tài khoản thì có thể khôi phục tài khoản dễ dàng thông qua Email này

- Ô Họ và tên và hai ô bạn có thể không nhập, nhưng bạn nên nhập để có đầy đủ thông tin hơn hoặc dễ kiểm soát hơn.

- Trang Web: Bạn nhập tên miền trang website của bạn vào đó. Ví dụ web2s.vn

- Mật khẩu: Bạn bấm vào ô hiện mật khẩu và thay đổi lại mật khẩu mà bạn cho là dễ nhớ và bảo mật đối với bạn. ( Hãy nhớ rõ tên đăng nhập và mật khẩu của mình nhé)

- Cuối cùng là bạn chọn " thêm người dùng mới" . Vậy là xong bước bạn thêm thành viên vào trang quản trị của bạn

nhap thong tin thanh viennhap thong tin thanh vien

Đã nhập xong thông tin đăng ký thành viên mới

da nhap thong tin thanh vien day duda nhap thong tin thanh vien day du

Thành viên đã đăng ký thành công

thanhvien da dang ky thanh congthanhvien da dang ky thanh cong

Bước 3: Bấm vào tài khoản thành viên của mình và cập nhật thông tin

Tại đây, bạn có thể cập nhập thêm thông tin của mình vào tài khoản mới vừa đăng ký: Link Facebook, Họ và tên, địa chỉ, ảnh đại diện,... Rất là nhiều. Và cuối cùng là bạn ấn Cập nhật hồ sơ.

cap nhat ho socap nhat ho so

Bạn cần hỗ trợ, chat ngay?